Lokálna vetracie jednotky KORASMART TUBE s rekuperáciou, založené na princípe striedania smeru prúdenia vzduchu

Telo jednotky KORASMART TUBE je umiestené v trúbke, ktorá prechádza cez obvodovú stenu a prepája tak interiér s exteriérom. Po spustení sa ventilátor vo vnútri jednotky otáča smerom z interiéru do exteriéru, vďaka čomu odvádzaný znečistený vzduch nabíja tepelný výmenník. Zhruba po minúte sa smerom rotácie otáča späť a chladný privádzaný vzduch odoberá akumulované teplo z výmenníka. Tento proces sa neustále opakuje.

Aby dochádzalo ku konštantnému prívodu čerstvého vzduchu, je treba mať v miestnosti inštalované dve jednotky proti sebe. Pokiaľ je jednotka len jedna, vždy dochádza v pravidelných intervaloch ku striedaniu smeru prúdenia vzduchu.

Výhody KORASMART TUBE 2400 a 2400E

  • automatický režim vetrania 
  • spätné získavanie tepla až 90 %
  • dva v jednom: funkcie privetrávania a odvetrávania
  • zmena smeru prúdenia vzduchu v minútovom intervale
  • decentný vzhľad – funkčný prvok je umiestnený vo vetracej trúbke
  • kontrolované vetranie bytu – prístroje spolu komunikujú a mení smer prúdenia vzduchu podľa potreby
  • bezdrôtová komunikácia medzi prístrojmi
  • jednoduché ovládanie pomocou aplikácie SI Comfort cez smartfón alebo tablet
  • možnosť naprogramovania chodu jednotky
  • jednoduchá montáž

Varianty jednotiek

KORASMART TUBE 2400

jednotka s manuálne uzatvárateľnou klapkou

KORASMART TUBE 2400E

jednotka s elektronicky uzatvárateľnou klapkou

Technické parametre

Výška 279 mm
Šírka 279 mm
Hĺbka 63 mm
Hlukový útlm (DIN EN 20140-10) Dn,e,w = 35 dB
Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3
Vzduchový výkon s ventilátorom cca 15 m3/h* cca 32 m3/h* cca 45 m3/h*
Hlučnosť (DIN EN ISO 3745 / pri priestorovom útlm 8 dB) LN = 25 dB (A) LN = 38 dB (A) LN = 46 dB (A)
Príkon 2,1 W 2,9 W 4,3 W
Elektrické pripojenie 230 V
Účinnosť rekuperácie až 90 %
Trieda filtra G3
Farba plastu jednotky biela

* Ide o celkový vzduchový výkon. V prípade striedavej prevádzky je množstvo privádzaného čerstvého vzduchu polovičné (7,5; 16; 22,5 m3/h).