REKUPERÁCIE

Centrálne a decentrálne jednotky. Neustály prísun čerstvého vzduchu so spätným získavaním tepla.